กปภ.สาขาวิเชียรบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ บริเวณโกดังร้านยางโด่ _21/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวิเชียรบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ บริเวณโกดังร้านยางโด่ _21/06/2562


กปภ.สาขาวิเชียรบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ บริเวณโกดังร้านยางโด่ _21/06/2562

กปภ.สาขาวิเชียรบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ บริเวณโกดังร้านยางโด่ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ สำนักงานประปา ต.พุเตย ต.พุขาม  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จเวลา 11.40 น. ของิวันที่ 21/06/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน