กปภ.สาขาท่าตะโก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 200 มม.บริเวณหน้าโรงกรองน้ำ หน่วยบริการหนองบัว_21/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท่าตะโก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 200 มม.บริเวณหน้าโรงกรองน้ำ หน่วยบริการหนองบัว_21/06/2562


กปภ.สาขาท่าตะโก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 200 มม.บริเวณหน้าโรงกรองน้ำ หน่วยบริการหนองบัว_21/06/2562

กปภ.สาขาท่าตะโก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 200 มม.บริเวณหน้าโรงกรองน้ำ หน่วยบริการหนองบัว

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.หนองบัว (ทั้งหมด)  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการตั้งปต่เวลา 10.00 - 17.00 น. ของวันที่ 21/06/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน