กปภ.สาขาบ้านฉาง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณใต้สะพานทางรถไฟ กม.10 ม.1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี_21/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านฉาง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณใต้สะพานทางรถไฟ กม.10 ม.1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี_21/06/2562


กปภ.สาขาบ้านฉาง  หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณใต้สะพานทางรถไฟ กม.10 ม.1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี_21/06/2562

กปภ.สาขาบ้านฉาง  หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณใต้สะพานทางรถไฟ กม.10 ม.1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ม.1(บางพื้นที่) ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ 14.00 น. ของวันที่ 21/06/2562 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน