กปภ.สาขาพังโคน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ หมวดการทางวานรนิวาส อ.วานานิวาส จ.สกลนคร _21/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพังโคน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ หมวดการทางวานรนิวาส อ.วานานิวาส จ.สกลนคร _21/06/2562


กปภ.สาขาพังโคน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ หมวดการทางวานรนิวาส อ.วานานิวาส จ.สกลนคร _21/06/2562

กปภ.สาขาพังโคน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ หมวดการทางวานรนิวาส อ.วานานิวาส จ.สกลนคร 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมวดการทางวานรนิวาส เส้นทางไปอ.คำตะกล้า อ.วานานิวาส จ.สกลนคร

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย   

จะดำเนินการตั้งปต่เวลา 10.00 - 14.00 น. ของวันที่ 21/06/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน