กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณหน้าโครงการมบ.เอื้ออาทร ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง_21/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณหน้าโครงการมบ.เอื้ออาทร ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง_21/06/2562


กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณหน้าโครงการมบ.เอื้ออาทร ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง_21/06/2562

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณหน้าโครงการมบ.เอื้ออาทร ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตรงข้ามเอื้ออาทร ถึงเขตวัดอบทม ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จเวลา 16.00 น. ของิวันที่ 21/06/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน