กปภ.สาขาตะพานหิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมเครื่องสูบน้ำบริเวณ ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร_21/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตะพานหิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมเครื่องสูบน้ำบริเวณ ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร_21/06/2562


กปภ.สาขาตะพานหิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมเครื่องสูบน้ำบริเวณ ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร_21/06/2562

กปภ.สาขาตะพานหิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมเครื่องสูบน้ำบริเวณ ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ของกปภ.ตะพานหิน(ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเร่งซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน