กปภ.สาขาน่าน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.บริเวณซอย 4 ถ.สุมนเทวราช (ตรงข้ามร้านประพันธ์เภสัช) ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน _21/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาน่าน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.บริเวณซอย 4 ถ.สุมนเทวราช (ตรงข้ามร้านประพันธ์เภสัช) ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน _21/06/2562


กปภ.สาขาน่าน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.บริเวณซอย 4 ถ.สุมนเทวราช (ตรงข้ามร้านประพันธ์เภสัช) ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน _21/06/2562

กปภ.สาขาน่าน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.บริเวณซอย 4 ถ.สุมนเทวราช (ตรงข้ามร้านประพันธ์เภสัช) ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ สามแยก รร.นคส. (บ้านหอมกาแฟ) ถึงสี่แยก โรงเรียนเทศบาลบ้านพระเนตร ชุมชนบ้านประตูปล่อง ชุมชนบ้านพระเนตร

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการตั้งแต่เวลา 11.00 - 14.00 น. ของวันที่ 21/06/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน