กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ(มีทั้งหมด 2 จุด)_21/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ(มีทั้งหมด 2 จุด)_21/06/2562


กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ(มีทั้งหมด 2 จุด)_21/06/2562

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

1. กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณ ข้างกำแพงวัดบุญกัจนาราม

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซ.วัดบุญกัจนาราม (ฝั่งซ้ายมือ) ทั้งหมด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่

ไหลเลย

- ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณ หน้าคอนโดวิวทะเลแยกไฟแดงมัจฉานุจอมเทียน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่โค้งมัจฉานุ - ไปจนถึงหมู่บ้านวิวทะเล , จอมเทียนซอย.1 - จอมเทียนซอย.8 และ

พื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน