กปภ.สาขาเลย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณคลองระบายน้ำเลยพาเลซ_21/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเลย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณคลองระบายน้ำเลยพาเลซ_21/06/2562


กปภ.สาขาเลย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณคลองระบายน้ำเลยพาเลซ_21/06/2562

กปภ.สาขาเลย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณคลองระบายน้ำเลยพาเลซ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านหนองงูเหลือม บ้านมั่นคง โรงแรมเลยพาเลซ สนามกีฬากลาง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น.ของวันที่ 21/06/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน