กปภ.สาขาตราด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณ ถนนชลประทานวังพลอย ต.วังกะแจะ อ.เมือง จ.ตราด _21/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตราด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณ ถนนชลประทานวังพลอย ต.วังกะแจะ อ.เมือง จ.ตราด _21/06/2562


กปภ.สาขาตราด  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณ ถนนชลประทานวังพลอย ต.วังกะแจะ อ.เมือง จ.ตราด _21/06/2562

กปภ.สาขาตราด  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณ ถนนชลประทานวังพลอย ต.วังกะแจะ อ.เมือง จ.ตราด 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ถนนชลประทานวังพลอย ต.วังกะแจะ อ.เมือง จ.ตราด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : จนท.แจ้งว่าจะเร่งซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน