กปภ.สาขาหนองบัวลำภู แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ ซอยกินรีรีสอร์ท_21/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหนองบัวลำภู แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ ซอยกินรีรีสอร์ท_21/06/2562


กปภ.สาขาหนองบัวลำภู แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ ซอยกินรีรีสอร์ท_21/06/2562

กปภ.สาขาหนองบัวลำภู แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ ซอยกินรีรีสอร์ท

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยกินรี รีสอร์ท อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการตั้งแต่เวลา 12.30 - 14.30 น.ของวันที่ 21/06/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน