กปภ.สาขาคลองท่อม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม.บริเวณ ร้านธำรงค์การยาง ม.2 ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่_21/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองท่อม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม.บริเวณ ร้านธำรงค์การยาง ม.2 ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่_21/06/2562


กปภ.สาขาคลองท่อม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม.บริเวณ ร้านธำรงค์การยาง ม.2 ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่_21/06/2562

กปภ.สาขาคลองท่อม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม.บริเวณ ร้านธำรงค์การยาง ม.2 ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการตั้งแต่เวลา 11.30 - 14.00 น.ของวันที่ 21/06/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน