กปภ.สาขาราชบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ หน้าโรงโอ่งกิจถาวร 2 ม.3 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี_21/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาราชบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ หน้าโรงโอ่งกิจถาวร 2 ม.3 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี_21/06/2562


กปภ.สาขาราชบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ หน้าโรงโอ่งกิจถาวร 2 ม.3 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี_21/06/2562

กปภ.สาขาราชบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ หน้าโรงโอ่งกิจถาวร 2 ม.3 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มบ.ชมพูเพชร ถึงมบ.เอื้ออาทรทุ่งตาล ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น.ของวันที่ 21/06/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน