กปภ.สาขาคลองใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ ซ่อมท่อ PVC. ขนาด 300 ม.ม. บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านเนินตาล_21/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ ซ่อมท่อ PVC. ขนาด 300 ม.ม. บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านเนินตาล_21/06/2562


กปภ.สาขาคลองใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ ซ่อมท่อ PVC. ขนาด 300 ม.ม. บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านเนินตาล_21/06/2562

กปภ.สาขาคลองใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ ซ่อมท่อ PVC. ขนาด 300 ม.ม. บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านเนินตาล

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ เทศบาลคลองใหญ่ ม.2 -ม.3 / คลองจาก ม.8-ม.9 /บ้านคลองสน /บ้านคลองนา /บ้านหาดศาลเจ้า ต.คลองใหญ่

อ.คลองใหญ่ จ.ตราด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลาประมาณ 18.00น. ของวันที่ 21/6/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน