กปภ.สาขาสันกำแพง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม.บริเวณ มบ.สันกำแพงปาร์ควิว ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่_21/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสันกำแพง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม.บริเวณ มบ.สันกำแพงปาร์ควิว ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่_21/06/2562


กปภ.สาขาสันกำแพง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม.บริเวณ มบ.สันกำแพงปาร์ควิว ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่_21/06/2562

กปภ.สาขาสันกำแพง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม.บริเวณ มบ.สันกำแพงปาร์ควิว ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มบ.มิตรมุข มบ.สันกำแพงปาร์ควิว ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการตั้งแต่เวลา 14.30 - 17.00 น.ของวันที่ 21/06/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน