กปภ.สาขาชุมพร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 160 มม.บริเวณหาดภราดรภาพ ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร_21/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชุมพร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 160 มม.บริเวณหาดภราดรภาพ ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร_21/06/2562


กปภ.สาขาชุมพร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 160 มม.บริเวณหาดภราดรภาพ ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร_21/06/2562

กปภ.สาขาชุมพร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 160 มม.บริเวณหาดภราดรภาพ ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 17.00 น. ของวันที่ 21/06/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน