กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม.บริเวณ ก่อนถึงสี่แยกไฟแดงบวกครก ต.ท่าศาลา อเมือง จ.เชียงใหม่_(จำนวน 2 จุด) 21/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม.บริเวณ ก่อนถึงสี่แยกไฟแดงบวกครก ต.ท่าศาลา อเมือง จ.เชียงใหม่_(จำนวน 2 จุด) 21/06/2562


กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม.บริเวณ ก่อนถึงสี่แยกไฟแดงบวกครก ต.ท่าศาลา อเมือง จ.เชียงใหม่_(จำนวน 2 จุด) 21/06/2562

กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม.บริเวณ ก่อนถึงสี่แยกไฟแดงบวกครก ต.ท่าศาลา อเมือง จ.เชียงใหม่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ สี่แยกบวกครก ถึงแยกศรีบัวเงิน ต.สันกลาง อ.สันกำแพง ต.ท่าศาลา ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ เวลา 18.00 น. ของวันที่ 21/06/25602

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ มบ.บวกครกน้อย ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มบ.บวกครกน้อย ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ เวลา 15.30 น. ของวันที่ 21/06/25602

 

เลื่อนขึ้นข้างบน