กปภ.สาขาบ้านนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าร้านปูนปั้นบ้านพร้าว _21/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าร้านปูนปั้นบ้านพร้าว _21/06/62

กปภ.สาขาบ้านนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.  บริเวณ หน้าร้านปูนปั้นบ้านพร้าว _21/06/62

กปภ.สาขาบ้านนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.

บริเวณ หน้าร้านปูนปั้นบ้านพร้าว ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 21/06/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน