กปภ.สาขาด่านซ้าย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณ บ้านหนองฟ้าแลบ _21/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาด่านซ้าย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณ บ้านหนองฟ้าแลบ _21/06/62


กปภ.สาขาด่านซ้าย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม.  บริเวณ บ้านหนองฟ้าแลบ _21/06/62

กปภ.สาขาด่านซ้าย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม.

บริเวณ บ้านหนองฟ้าแลบ ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 21/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน