กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณ สี่แยกตาปาน _24/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณ สี่แยกตาปาน _24/06/62


กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม.  บริเวณ สี่แยกตาปาน _24/06/62

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม.

บริเวณ สี่แยกตาปาน ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 -14.00 น. 

เลื่อนขึ้นข้างบน