กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ตลาดรัษฎา _23/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ตลาดรัษฎา _23/06/62


กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.  บริเวณ ตลาดรัษฎา _23/06/62

กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.

บริเวณ ตลาดรัษฎา ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 -12.00 น. 

เลื่อนขึ้นข้างบน