กปภ.สาขา สันกำแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ สี่แยกหลุยส์ ถนนบ่อสร้าง _24/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา สันกำแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ สี่แยกหลุยส์ ถนนบ่อสร้าง _24/06/62


กปภ.สาขา สันกำแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE  ขนาด 315 มม.  บริเวณ สี่แยกหลุยส์ ถนนบ่อสร้าง _24/06/62

กปภ.สาขา สันกำแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE  ขนาด 315 มม.

บริเวณ สี่แยกหลุยส์ ถนนบ่อสร้าง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ต้นเปา , ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง , ต.แม่คือ ,

ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 -02.00 น.ขงอวันที่ 25 มิถุนายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน