กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ไม่ทราบขนาด บริเวณ โค้งวัดแก้วฟ้า _24/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ไม่ทราบขนาด บริเวณ โค้งวัดแก้วฟ้า _24/06/62


กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ไม่ทราบขนาด บริเวณ โค้งวัดแก้วฟ้า _24/06/62

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ไม่ทราบขนาด บริเวณ โค้งวัดแก้วฟ้า ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.แม่กลอง , ต.บ้านปรก , ต.บางจะเกร็ง , ต.ท้ายหาด , ต.แหลมใหญ่ , ต.บางขันแตก

 ต.ปลายโพงพาง , ต.ลาดใหญ่ , ต.คลองเขิน , ต.นางตะเคียน , ต.ท่าคา , ต.วัดประดู่ , ต.บางแค , ต.บางนางลี่ ,ต.แควล้อม ,

ต.อัมพวา , ต.สวนหลวง , ต.บางยี่รงค์ , ต.บางแก้ว , ต.คลองโคน , ต.แพรกหนามแดง   อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 -18.00 น. 

เลื่อนขึ้นข้างบน