กปภ.สาขาธัญบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ มบ.เอื้ออาทร 10/3 _24/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาธัญบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ มบ.เอื้ออาทร 10/3 _24/06/62


กปภ.สาขาธัญบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  PVC ขนาด 150 มม.  บริเวณ มบ.เอื้ออาทร 10/3 _24/06/62

กปภ.สาขาธัญบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  PVC ขนาด 150 มม.

บริเวณ มบ.เอื้ออาทร 10/3 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มบ.เอื้ออาทร 10/3 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 -16.00 น. 

เลื่อนขึ้นข้างบน