กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ริมถนน หนองมูล _21/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ริมถนน หนองมูล _21/06/62


กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.  บริเวณ ริมถนน หนองมูล _21/06/62

กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.

บริเวณ ริมถนน หนองมูล ตำบล คลองเเห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนน หนองมูล ,  ถนน คลองเเห-คูเต่า ฝั่งขวา ตำบล คลองเเห

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 21/06/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน