- กปภ.สาขานครปฐม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณเทศบาล1 ต.บางกะเบา อ.นครชัยศรี_21/6/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

- กปภ.สาขานครปฐม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณเทศบาล1 ต.บางกะเบา อ.นครชัยศรี_21/6/2562


- กปภ.สาขานครปฐม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณเทศบาล1 ต.บางกะเบา อ.นครชัยศรี_21/6/2562

- กปภ.สาขานครปฐม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณเทศบาล1 ต.บางกะเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บางกะเบา อ.นครชัยศรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 21/6/2562 : รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน