กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ สถานีจ่ายน้ำลำพูน _24/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ สถานีจ่ายน้ำลำพูน _24/06/62


กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test)  บริเวณ สถานีจ่ายน้ำลำพูน _24/06/62

กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test)

บริเวณ สถานีจ่ายน้ำลำพูน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนวังซ้าย , ถนนภาติกาวงศ์ , ถนนรอบเมืองใน , ถนนวังขวา ,ถนนอินทยงยศ ,ถนนมุกดา

ถนนรถแก้ว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 22.0 -02.00 น.ของวันที่ 25 มิถุนายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน