กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ (สาเหตุเกิดจากเพลิงไหม้) บริเวณหน้าร้านไม้เก่า ริมถนน 347_22/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ (สาเหตุเกิดจากเพลิงไหม้) บริเวณหน้าร้านไม้เก่า ริมถนน 347_22/06/62


กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ (สาเหตุเกิดจากเพลิงไหม้) บริเวณหน้าร้านไม้เก่า ริมถนน 347_22/06/62

⚠️ ประกาศหยุดจ่ายน้ำฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ (สาเหตุเกิดจากเพลิงไหม้) บริเวณหน้าร้านไม้เก่า ริมถนน 347 อ.เมือง จ.ปทุมธานี

จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ให้บริการของ กปภ.สาขารังสิต (ทั้งหมด) ยกเว้นฝั่งอำเภอเมือง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อน

ถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : จนกว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการแก้ไขระบบส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าแล้วเสร็จ

เลื่อนขึ้นข้างบน