กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณตรงข้ามรีสอร์ทลีลาวดี_22/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณตรงข้ามรีสอร์ทลีลาวดี_22/06/62


กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณตรงข้ามรีสอร์ทลีลาวดี_22/06/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณตรงข้ามรีสอร์ทลีลาวดี ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านเบญจรมย์ , รีสอร์ทลีลาวดี , รวมถึงปั๊ม PT บายพาสสระบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 22/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน