กปภ.สาขาหนองบัวลำภู ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณศูนย์ราชการหนองบัวลำภู_22/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหนองบัวลำภู ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณศูนย์ราชการหนองบัวลำภู_22/06/62


กปภ.สาขาหนองบัวลำภู ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณศูนย์ราชการหนองบัวลำภู_22/06/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขาหนองบัวลำภู ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณศูนย์ราชการหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ โซนใกล้เคียงศูนย์ราชการหนองบัวลำภู (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 22/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน