กปภ.สาขาปราจีนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมประตูน้ำชำรุด บริเวณหน้าหมู่บ้านปัทมา_22/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราจีนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมประตูน้ำชำรุด บริเวณหน้าหมู่บ้านปัทมา_22/06/62


กปภ.สาขาปราจีนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมประตูน้ำชำรุด บริเวณหน้าหมู่บ้านปัทมา_22/06/62

กปภ.สาขาปราจีนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมประตูน้ำชำรุด บริเวณหน้าหมู่บ้านปัทมา ต.ไม้เคล็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ไม้เคล็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 22/06/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน