กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าสถานีตำรวจเมืองลำพูน (เก่า)_22/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าสถานีตำรวจเมืองลำพูน (เก่า)_22/06/62


กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าสถานีตำรวจเมืองลำพูน (เก่า)_22/06/62

กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าสถานีตำรวจเมืองลำพูน (เก่า) ถนนพระคงฤาษี

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หน้าสถานีตำรวจเมืองลำพูน (เก่า) , ถนนเจริญราษฎร์ ,

ถนนพระคงฤาษี , ถนนรอบเมืองนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 22/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน