กปภ.สาขาบ้านโป่ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากปิดปรับปรุงกระแสไฟฟ้า บริเวณโรงผลิตน้ำบ้านโป่ง_22/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านโป่ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากปิดปรับปรุงกระแสไฟฟ้า บริเวณโรงผลิตน้ำบ้านโป่ง_22/06/62


กปภ.สาขาบ้านโป่ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากปิดปรับปรุงกระแสไฟฟ้า บริเวณโรงผลิตน้ำบ้านโป่ง_22/06/62

กปภ.สาขาบ้านโป่ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากปิดปรับปรุงกระแสไฟฟ้า บริเวณโรงผลิตน้ำบ้านโป่ง ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตความรับผิดชอบของ กปภ.สาขาบ้านโป่ง (ทั้งหมด) น้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 22/06/62

? เจ้าหน้าที่แจ้งว่าได้ผันน้ำบาดาลเข้ามาช่วยจ่ายและแรงดันน้ำให้อยู่

เลื่อนขึ้นข้างบน