อัพเดทข่าวรอน้ำเต็มระบบ กปภ.สาขาท่าตะโก แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย บริเวณโรงกรองน้ำเก่า (หน่วยบริการหนองบัว)_22/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

อัพเดทข่าวรอน้ำเต็มระบบ กปภ.สาขาท่าตะโก แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย บริเวณโรงกรองน้ำเก่า (หน่วยบริการหนองบัว)_22/06/62


อัพเดทข่าวรอน้ำเต็มระบบ กปภ.สาขาท่าตะโก แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย บริเวณโรงกรองน้ำเก่า (หน่วยบริการหนองบัว)_22/06/62

⚠️ อัพเดทข่าวรอน้ำเต็มระบบ ⚠️

กปภ.สาขาท่าตะโก แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 15 ถึงวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เนื่องจาก กปภ.สาขาท่าตะโก

ได้ดำเนินการเปลี่ยนทรายกรอง บริเวณโรงกรองน้ำเก่า (หน่วยบริการหนองบัว) จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.หนองบัว อ.หนองบัว

จ.นครสวรรค์ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 21/06/62 : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าหลังจากจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบแล้ว

ต้องรอน้ำเต็มระบบประมาณ 3-4 วัน

เลื่อนขึ้นข้างบน