กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำ บริเวณเส้นถนนสุขพูน_22/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำ บริเวณเส้นถนนสุขพูน_22/06/62


กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำ บริเวณเส้นถนนสุขพูน_22/06/62

กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำ บริเวณเส้นถนนสุขพูน อ.เมือง จ.สุรินทร์

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนสุขพูน , ถนนเทศบาล 3 จากไฟแดงถนนกรุงศรีนอก

จนถึงถนนเลียบค่าย และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 22/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน