กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว นื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณชุมชนวัดเขาเทพวถิตย์_22/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว นื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณชุมชนวัดเขาเทพวถิตย์_22/06/62


กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว นื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณชุมชนวัดเขาเทพวถิตย์_22/06/62

กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว นื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณชุมชนวัดเขาเทพวถิตย์ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านทานตะวัน , ชุมชนหนองกะจะ , ชุมชนมออินอดง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 12.30 น. ของวันที่ 22/06/62 : รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน