กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม.บริเวณหน้ามบ.มาราดา ถ.คันคลองชลประทาน ต.หนองควาย อ.หางดง_22/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม.บริเวณหน้ามบ.มาราดา ถ.คันคลองชลประทาน ต.หนองควาย อ.หางดง_22/06/2562


กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม.บริเวณหน้ามบ.มาราดา ถ.คันคลองชลประทาน ต.หนองควาย อ.หางดง_22/06/2562

กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม.บริเวณหน้ามบ.มาราดา ถ.คันคลองชลประทาน ต.หนองควาย อ.หางดง

จ.เชียงใหม่ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ แยกราชพฤกษ์ ถึงสี่แยกต้นเกว๋น  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 16.30 น. ของวันที่ 22/06/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน