กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจ้นทร๋ที่ 24 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 2 (บางกะดี)_24/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจ้นทร๋ที่ 24 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 2 (บางกะดี)_24/06/2562


กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจ้นทร๋ที่ 24 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 2 (บางกะดี)_24/06/2562

? ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า ?

กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจ้นทร๋ที่ 24 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปทุมธานี 2 (บางกะดี) จะดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงเสาไฟฟ้าแรงสูง บริเวณเลียบคลองเปรมประชากร ตั้งแต่สะพานทางด่วนธรรมศาสตร์

ถึงวัดเวฬุวัน ซอยประตูน้ำเชียงราก จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

น้ำไหลออ่อนกว่าปกติ ได้แก่ ตลาดรังสิต , หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี , เมืองใหม่รังสิต , ซอยวัดประยูร , หมู่บ้านสีวลีสี่มุมเมือง 

ตลาดสี่มุมเมือง , โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา คลอง 1 อ.ธัญบุรี และ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล ได้แก่ คลอง 2 - คลอง 5 อ.ธัญบุรี และ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี  

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 24/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน