กปภ.สาขาบ้านฉาง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณใกล้กับหมู่บ้านธรรมศิริ เนินกระปรอก ม.1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง_22/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านฉาง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณใกล้กับหมู่บ้านธรรมศิริ เนินกระปรอก ม.1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง_22/06/2562


กปภ.สาขาบ้านฉาง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณใกล้กับหมู่บ้านธรรมศิริ เนินกระปรอก ม.1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง_22/06/2562

กปภ.สาขาบ้านฉาง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณใกล้กับหมู่บ้านธรรมศิริ เนินกระปรอก ม.1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง

จ.ระยอง จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.1 - 2 ต.บ้านฉาง  (จากไฟแดงเนินกระปรอก ถึงทางรถไฟลงหาดน้ำริน ฝั่งขวาทั้งหมด)

อ.บ้านฉาง จ.ระยอง   และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 22/06/2562 

 

หลังซ่อมเสร็จน้ำจะขุ่น ประปาจะระบายตะกอนออกให้ เมื่อน้ำในท่อมีปริมาณเพียงพอ

 

เลื่อนขึ้นข้างบน