กปภ.สาขาแม่สะเรียง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณตรงข้ามโรงแรมกมลสร_23/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาแม่สะเรียง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณตรงข้ามโรงแรมกมลสร_23/06/62


กปภ.สาขาแม่สะเรียง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณตรงข้ามโรงแรมกมลสร_23/06/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขาแม่สะเรียง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณตรงข้ามโรงแรมกมลสร ม.2 ต.แม่สะเรียง

อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่สี่แยกเทศบาลตำบลแม่สะเรียง จนถึงศาลาหางเวียง

(ฝั่ง​สำนักงานป่าไม้เขตเก่า) ​ต.แม่สะเรียงอ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 23/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน