กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อน้ำดิบ ขนาด 300 มม.บริเวณโกดังนายเกียง _23/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อน้ำดิบ ขนาด 300 มม.บริเวณโกดังนายเกียง _23/06/2562


กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อน้ำดิบ ขนาด 300 มม.บริเวณโกดังนายเกียง _23/06/2562

กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อน้ำดิบ ขนาด 300 มม.บริเวณโกดังนายเกียง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.ขาณุวรลักษบุรี (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน