กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อปิดน้ำซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม.บริเวณแพกุ้ง หมู่ 1ตำบลสองคลอง_23/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อปิดน้ำซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม.บริเวณแพกุ้ง หมู่ 1ตำบลสองคลอง_23/06/2562


กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อปิดน้ำซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม.บริเวณแพกุ้ง หมู่ 1ตำบลสองคลอง_23/06/2562

กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อปิดน้ำซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม.บริเวณแพกุ้ง หมู่ 1ตำบลสองคลอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.สองคลอง (ทั้งหมด) และหมู่ 11-12, 14-17 ต.บางปะกง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 23/06/62 รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน