กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณ สถานีจ่ายน้ำบ้านเป็ด จ.ขอนแก่น_23/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณ สถานีจ่ายน้ำบ้านเป็ด จ.ขอนแก่น_23/06/2562


กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณ สถานีจ่ายน้ำบ้านเป็ด จ.ขอนแก่น_23/06/2562

กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณ สถานีจ่ายน้ำบ้านเป็ด จ.ขอนแก่น

จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านเป็ด บ้านทุ่ม เหล่านาดี แดงน้อย แดงใหญ่ กุดนางทุย หนองกุง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จเวลา 18.30 น. ของวันที่ 23/06/2562 รอน้ำเต็มระบบ
---------------------------------------------------------------------------------------
กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณ สถานีจ่ายน้ำรัตนา จ.ขอนแก่น

จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน