กปภ.สาขาพะเยา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา _23/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพะเยา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา _23/06/2562


กปภ.สาขาพะเยา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา _23/06/2562

กปภ.สาขาพะเยา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านร่องจว้า ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน