กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณวงเวียนห้วยไผ่ ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี_ (3 จุด) 23/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณวงเวียนห้วยไผ่ ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี_ (3 จุด) 23/06/2562


กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณวงเวียนห้วยไผ่ ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี_ (3 จุด) 23/06/2562

กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณวงเวียนห้วยไผ่ ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี

จากการดำเนินการดัง กล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 23/06/62

---------------------------------------------------------------------------------

กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณริมถนนเพชรเกษม ระหว่างปั้มน้ำมันพีที ถึงซุ้มวัดดอนทราย

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยบ้านญวณ , บ้านท่ามะขาม จนถึงซุ้มวัดดอนทราย

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. ของวันที่ 23/06/62 : รอน้ำเต็มระบบ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม.   บริเวณร้านโจ๊กเมืองกรุง ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี จากการ

ดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.เจดีย์หัก , ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. ของวันที่ 23/06/62 : รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน