กปภ.สาขาสันกำแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_23/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสันกำแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_23/06/2562


กปภ.สาขาสันกำแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_23/06/2562

กปภ.สาขาสันกำแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

จากการดำเนินการดังกล่าวส่ง ผลกระทบให้พื้นที่  ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน