กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณหนองมะปริง ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง_23/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณหนองมะปริง ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง_23/06/2562


กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณหนองมะปริง ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง_23/06/2562

กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณหนองมะปริง ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 23/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน