กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางน้ำเปรี้ยว งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำบางน้ำเปรี้ยว_23/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางน้ำเปรี้ยว งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำบางน้ำเปรี้ยว_23/06/2562


กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางน้ำเปรี้ยว งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำบางน้ำเปรี้ยว_23/06/2562

กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางน้ำเปรี้ยว งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำบางน้ำเปรี้ยว

ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา  จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บางน้ำเปรี้ยว , ต.โพรงอากาศ , ต.บางขนาก , ต.หมอนทอง ,

ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 23/06/62 รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน