กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณริมถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา_23/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณริมถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา_23/06/2562


กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณริมถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา_23/06/2562

1.กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณริมถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่  ถนนเพชรเกษม 27-39 , ถนนเทศาพัฒนา , ถนนปลักหว้า , ถนนท่าเคียน , ถนนสัมพันธชิต , ริมคลอง ร.1

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 23/06/62 รอน้ำเต็มระบบ 

--------------------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณข้างมัสยิดกลางสงขลา ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนมัสยิดกลางสงขลา ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 23/06/62  รอน้ำเต็มระบบ 

เลื่อนขึ้นข้างบน