กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายประตูน้ำขนาด 100 มม. บริเวณสี่แยกถนนมหายศ ตัดถนนราษฎร์อำนวย_23/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายประตูน้ำขนาด 100 มม. บริเวณสี่แยกถนนมหายศ ตัดถนนราษฎร์อำนวย_23/06/2562


กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายประตูน้ำขนาด 100 มม. บริเวณสี่แยกถนนมหายศ ตัดถนนราษฎร์อำนวย_23/06/2562

กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายประตูน้ำขนาด 100 มม. บริเวณสี่แยกถนนมหายศ ตัดถนนราษฎร์อำนวย

จากการดำเนินการดังกล่าวส่ง ผลกระทบให้พื้นที่   ชุมชนบ้านสถารศ , ชุมชนบ้านช้างเผือก และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 23/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน